Akılcı Antibiyotik Kullanımı
31 Ocak 2024Antimikrobiyal direnç (AMD) oranlarının artması, gelişen yeni direnç mekanizmaları ve çoklu ilaca dirençli bakteriler nedeniyle küresel ölçekte halk sağlığını tehdit eden unsurlar arasında yer almaktadır.

Antibiyotiklere karşı direnç oluşumunun sonucu olarak antibiyotikler ve diğer antimikrobiyal ajanlar etkisiz hâle gelirken enfeksiyonların tedavi sürecinde ciddi zorluklar gözlemlenmektedir. Bu durum hastalığın yayılmasının yanı sıra ölüm riskinin artmasına da neden olmaktadır.

Hastalıkların tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin ilerleyen yıllarda da etkin olarak kullanılabilmesi için antibiyotik kullanımının akılcı biçimde yönetilmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulmayan durumlarda gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direnci oluşumuna yol açmaktadır. Bu sebeple antibiyotikler yalnızca hekimin reçete ettiği durumlarda, uygun miktarda ve sürede kullanılmalıdır.

Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası 

Her yıl 18 Kasım gününü içine alan haftanın (18-24 Kasım tarihleri arasında) “Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası” olarak ilan edilmesi ile küresel ölçekte antibiyotik direnci konusunda farkındalığın artırılması ve antibiyotik direncinin yayılmasını önleyici uygulamaların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

DSÖ verilerine göre en büyük 10 küresel halk sağlığı tehdidi arasında gösterilen AMD’nin, 2050 yılına gelindiğinde dünya genelinde yılda 10 milyon ölüme neden olabileceği tahmin edilmektedir.