Yataklı Servisler
19 Ekim 2023

Genel Cerrahi Servisi
Üroloji Servisi
Beyin Cerrahi Servisi
Dahiliye Servisi
Ameliyathane Ünitesi
Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi
Göğüs Cerrahi Servisi
Göz Hastalıkları Servisi
Kulak Burun Boğaz Servisi
Ortopedi Servisi
Fizik Tedavi Servisi
Enfeksiyon Hastalıkları (İntaniye) Servisi
Psikiyatri Servisi
Göğüs Hastalıkları Servisi
Cildiye (Dermatoloji) Servisi
NörolojiServisi
Kardiyoloji Servisi
Hemodiyaliz
Palyatif Bakım Ünitesi