Evde Sağlık Hizmetleri
11 Şubat 2022

Evde Sağlık Hizmeti Nedir ?

Evde Sağlık Hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve  rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında bu konudan uzman bir kadro tarafından sunulması; bu kişilere,  aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi ve tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, uygulanması, hasta ve bakım vermekle görevli kişilere gerekli eğitimlerin verilmesini,  kapsayan sağlık hizmetidir. 

Evde Sağlık Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilir ?


Evde aile bireyleri ile birlikte yaşayan veya kimsesiz, engelli, yaşlı, alzheimer veya demansı olan, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak devam ettiren sağlık  hizmetine ihtiyacı olan  bireyler, 
Ventilatör ve oksijen konsantratörüne (Solunum ya da oksijen cihazına) bağlı KOAH  hastaları,
Hareket kısıtlılığı olan ileri derecedeki kas hastaları,
Palyatif bakım gereken enteral, parenteral gereksinimi olan son dönem kanser hastaları,
Evinden çıkamayacak durumda nörolojik hastalıkları (ALS, SVO vb) olan bireyler,
Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen hareket kısıtlılığı olan ve devam eden tedavisinin evde sağlanması gereken hastalar,
Kaza geçirmiş olup hareket kısıtlılığı olan kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyan hastalar
İleri evre organ yetmezliği olan hastalar(kalp,akciğer vb.)
Spastik çocuklar(ağır durumda olanlar)

Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Verilen Sağlık Hizmetleri

Evde Sağlık hizmetleri muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadır.
Bu kapsamda;
Kan ve idrar tahlilleri alma işlemi,
EKG çekimi,Pansuman,İdrar sondası uygulaması,
Beslenme için sonda uygulaması,
Gerekli durumlarda uzman hekim konsültasyonları,
Hastanın ihtiyacı olan ilaç ,alt bezi,havalı yatak,tekerlekli sandalye,heyet raporu çıkartılması vb. hizmetler,
Hastanın talebi üzerine, mobil ekiplerimizin ve transfer araçlarımızın da uygunluğu doğrultusunda nakil ve transfer hizmetleri verilmektedir.
Evde Sağlık hizmetleri kapsamına alınmış hastalara  talepleri doğrultusunda  ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmektedir.
Tüm bu hizmetler verilirken, nasıl yapılacağı ve varsa komplikasyonları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılarak verilmektedir.
Hastaya sunulan sağlık hizmetlerinin ev ortamında almasının uygun olmaması veya ani olarak sağlık sorunları gelişmesi halinde  uygun sağlık kuruluşuna transferi sağlanır veya gerekli  yönlendirmeler  yapılır.
Evde Sağlık Hizmetleri planlı hizmetleri kapsamaktadır. Bunun için ziyaret edilecek kişilerin  randevu tarihi ve saati önceden  kendilerine bildirilir.


İlk Başvuru Nasıl Yapılır?

 
444 38 33 numaralı Evde sağlık hizmetleri ulusal çağrı merkezine yapılır.

Hasta Kabulu , Muayene ve Randevu Süreci;

Türkiye geneli için kurulan 444 38 33 numaralı Ulusal çağrı merkezi numarası aranarak başvuru yapılır.
Çağrı merkezinden alınan başvuru İl Evde Sağlık  Koordinasyon Merkezine yönlendirilir.
Evde Sağlık hizmetleri Koordinasyon Merkezi sistem üzerinden aldığı başvuruya telefonla döner ve hastanın daha detaylı bilgilerini alarak sisteme girişini gerçekleştirir.Hastanın ikametgah adresine göre ilgili birime hizmet ataması yapar.
Hizmet emri atanan ilgili birim 24 saat içinde hastayı arayarak,hastanın evine ziyaret yapılacağı bilgisini  iletilir ve randevu oluşturur.
İlk hasta ziyareti doktorlu ekip tarafından gerçekleştirir.
Ev ziyaretine giden ekip hastanın evde sağlık hizmetleri alması için uygun olup olmadığına karar verir.
Başvurusu uygun olan veya olmayan hastalar süreç hakkında bilgilendirilir.
Başvurusu uygun olan hastalara ön başvuru formu düzenlenir ve hasta hizmet almaya başlar, uygun olmayan hastalara hizmet sonlandırılması yapılır.
İlk ziyarette hastanın Kronik hastalıkları,kullandığı ilaçlar, tıbbi cihazlar, dekübüt ülseri(yatak yarası), tespit edilir.
Hastanın mevcut durumuna göre hasta ve hasta yakınlarına gerekli eğitimler verilir.Ziyaret sıklığı belirlenir,randevu programı oluşturulur.
Hasta bilgileri, hasta dosyası ve tablet Pc ile kayıt altına alınır.
Hizmetin kabulü için onam formu düzenlenir.Hizmet alacak kişiye, veli yada vasisine bilgilendirmeler yapılarak okutulup imzalatılır.
Ayrıca hastanın Sosyal hizmet ihtiyacı, Palyatif bakım ihtiyacı ve Alt bezi vs. ihtiyacı var ise hastaya yardımcı olunur ve ziyaret tamamlanır.

Hastanın Takibi;

Evde sağlık hizmeti verilecek hastaya belirlenen tanı ve tedavi planı doğrultusunda hastanın takibi yapılır. 

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sonlandırılması Kişiye verilen evde sağlık hizmeti aşağıdaki hallerde sonlandırılır:

Evde sağlık hizmeti verilen hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi ihtiyacının ortadan kalkması,
Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanacak sağlık bakım ve tedavinin, belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi,
Hastanın kendisi veya kanuni temsilcilerinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
Hastanın vefat etmesi,
Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde verilen hizmetin faydası sorumlu tabip veya  diş tabibi tarafından sorgulanır ve hizmetin sonlandırılmasına karar verilebilir.      
Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi halinde en kısa zamanda yeni ikamet bölgesindeki evde sağlık hizmet birimine devri gerçekleştirilerek sunulan hizmetin devamlılığı sağlanır.