Ayniyat Birimi
10 Mayıs 2024

Sağlık Bakanlığı’nın Ayniyat Birimi, sağlık tesislerinde taşınır malzemelerin yönetimi ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu bir birimdir. Bu birim, kırtasiye malzemeleri, teknik servis malzemeleri, demirbaş eşyaları gibi taşınır malzemelerin sayımından teslim alınmasına, giriş işlemlerinin yapılmasına, muayene tutanağının hazırlanmasına ve hizmet ifa tutanağının düzenlenmesine kadar bir dizi görevi yerine getirir

Ayniyat Birimi’nin temel iş ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Taşınır Malzemelerin Teslim Alınması: Sağlık tesisine gelen kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır malzemeleri sayarak teslim almak.
 2. Giriş İşlemlerinin Yapılması: Sağlık tesisine gelen taşınır malzemelerin giriş işlemlerini yapmak.
 3. Muayene Tutanağının Hazırlanması: Kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır malzemelerinin muayene tutanağını hazırlayarak muayene komisyonuna hazır hale getirmek.
 4. Hizmet İfa Tutanaklarının Düzenlenmesi: Sağlık tesisine yapılan hizmet işleri için hizmet ifa tutanağı düzenleyerek komisyonuna hazır hale getirmek.
 5. İşlemlerin Dosyalanması: Muayenesi yapılmış işlemleri gider tahakkuk servisine intikalini sağlamak ve birer nüshalarını saklanmak üzere dosyalamak.
 6. Malzemelerin Birimlere Çıkış İşlemleri: Sağlık tesisi birimlerince istenilen malzemeleri birimlere çıkış işlemlerini yaparak düzenlenen TİF’leri imzalattırmak.
 7. Hesapların Tutulması: Ay içinde yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirerek hesapları tutturmak.
 8. Demirbaş Sayımı: Periyodik olarak depo ve sağlık tesisi genelindeki demirbaş sayımını yapmak.
 9. Depo Düzenlemesi: Depoyu sağlıkta kalite standartlarının belirttiği şekilde düzenlemek.
 10. İhtiyaç Listesi Hazırlama: Yıl sonunda depoda azalan ve biten malzemelerin gelecek yıl için ihtiyaç listesini çıkarmak.
 11. Hurda İşlemleri: Sağlık tesisindeki demirbaş malzemelerin yıpranmadan dolayı çalışmayanlarını hurda (hek) işlemlerini yapmak.
 12. Hesap Mutabakatı: Yıl sonunda yapılan işlemleri Saymanlık ve Genel Sekreterliğe bildirerek hesaplarda mutabakat sağlamak.
 13. Yazışmaların Yapılması: Taşınırlarla ilgili genelge, yönetmelik ve ilgili yazıları takip ederek gerekli yazışmaları yapmak23.

Bu birim, sağlık tesislerinin düzenli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir. Taşınır malzemelerin doğru yönetimi, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulmasına katkıda bulunur.