Satın Alma Birimi
10 Mayıs 2024

Satın Alma Birimi, birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımlarını gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir birimdir. Bu birim, Döner Sermaye Bütçesi, Genel Bütçe ve İl Özel İdaresi Bütçesi kaynaklarından temin edilen malzemeleri sağlık tesislerine kazandırır ve muayene ile kabul işlemlerini yürütür12.

Satın Alma Biriminin temel görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

  1. Malzeme ve Hizmet Alımları: Birimlerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri, hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerini mevzuata uygun olarak satın almak.
  2. Teknik Şartnameleri İncelemek: Satın alınacak mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları için Bütçe Tahakkuk ve Kontrol ve Muayene Kabul İşlemleri Birimi tarafından gelen teknik şartnameleri incelemek ve gerektiğinde düzeltmeler yapmak.
  3. Yaklaşık Maliyet Çalışması: Alımı planlanan işler için yaklaşık maliyet hesaplamalarını organize etmek ve bütçeyi oluşturmak.
  4. İhale Süreci Yönetimi: İhale sürecini EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden takip etmek, ihale ilanını yapmak ve ihale komisyonunu oluşturmak.
  5. Doküman İşlemleri: İhale dokümanlarını hazırlamak, doküman taleplerini karşılamak ve ihaleye katılan firmalardan gelen itirazları cevaplamak.
  6. İhale Sonuçlandırma: İhale günü kapalı zarfları almak, ihale komisyonunun kararını hazırlamak ve sözleşmeyi imzalatmak.
  7. Sözleşme İşlemleri: Yüklenici firmayı sözleşmeye davet etmek, sözleşmeyi hazırlamak ve teminatları almak.
  8. Teminatların Muhafaza Edilmesi: Yükleniciden alınan teminatları muhafaza etmek ve kayıt altına almak.

Bu birim, sağlık tesislerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve işleyişini sağlamak için önemlidir. 

Daha fazla bilgi için Sağlık Bakanlığı Satın Alma Birimi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz