Poliklinikler
19 Ekim 2023

Merkezi Poliklinik   

Saat: 8:30 ile 12:00
Saat: 13:00 ile 16:00 


-Genel Cerrahi Kliniği

-Üroloji Kliniği
-Beyin Cerrahi Kliniği
-Dahiliye Kliniği
-Ameliyathane Ünitesi
-Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi
-Göğüs Cerrahi Kliniği
-Göz Hastalıkları Kliniği
-Kulak Burun Boğaz Kliniği
-Ortopedi Kliniği
-Fizik Tedavi Kliniği
-Enfeksiyon Hastalıkları (İntaniye) Kliniği
-Psikiyatri Kliniği
-Göğüs Hastalıkları Kliniği
-Cildiye (Dermatoloji) Kliniği
-Nöroloji Kliniği
-Kardiyoloji Kliniği
-Hemodiyaliz
-Palyatif Bakım Ünitesi

Semt Polikliniği


Saat: 8:30 ile 12:00
Saat: 13:00 ile 16:00

-Dahiliye Kliniği
-Fizik Tedavi Kliniği
-Psikiyatri Kliniği