Faturalandırma Birimi
10 Mayıs 2024

Faturalandırma Birimi, sağlık tesislerinde tedavi alan hastaların masraflarının kurumlara fatura edilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bir birimdir. Bu birim, Sağlık Uygulama Tebliği, Bütçe Uygulama Tebliği ve kurumlarla Bakanlıkça yapılan özel protokoller çerçevesinde işlemleri gerçekleştirir1.

Faturalandırma Birimi’nin görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

  1. Ayaktan Tedavi Kontrolleri: Ayaktan tedavi olan hastaların HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden malzeme ve işlem kontrolleri yaparak Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) çerçevesinde değerlendirilip MEDULA’ya bildirim yapmak.
  2. Fatura Düzeltmeleri: Hizmet kayıt ve fatura kayıt esnasında sistemden hata olarak dönen faturaları günlük manuel olarak düzeltmek.
  3. Yurt Dışı Sigortalı Hastaların Faturalandırılması: MEDULA sisteminden gönderim yapılamayan yurt dışı sigortalı hastaları ay sonlarında başvurdukları illere göre ayırarak manuel olarak faturalayıp saymanlığa bildirip bulundukları müdürlüklere posta ile göndermek.
  4. Tutuklu ve Hükümlü Hastaların Faturalandırılması: Tutuklu, hükümlü veya yabancı uyruklu hastaların tedavi masraflarını manuel fatura ederek HYS’ne kayıt edip Mal Müdürlüklerine teslim etmek.
  5. SGK İle Anlaşması Olmayan Resmi Kurumların Faturaları: SGK ile anlaşması olmayan resmi kurumlara ait (bankalar, TBMM, TOBB vb.) faturaları manuel düzenleyerek kurumlarına göndermek.
  6. Ülkemize Başvuran Hastaların Faturalandırılması: İkili anlaşma kapsamında ülkemize başvuran hastaların tedavi bilgileri ve masrafları ilgili kurumdan ödenek talep edip HYS sisteminden ödeme emri belgesi oluşturarak Mal müdürlüklerine teslim etmek.
  7. Sağlık Turizmi ve Turist Hastaların Faturaları: Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların faturalarını manuel düzenleyip icmal ile saymanlığa bildirim yapmak.
  8. Dönem Sonlandırma İşlemi: Ayın bitiminden sonraki ilk iş gününde HBYS ve MEDULA’da dönem sonlandırma işlemi yaparak tutarları kontrol etmek.
  9. Kurum Üst Yazıları ve Postaları: Belirtilen kurumların üst yazılarını ve postalarını hazırlayarak dönemi kapatmak.

Bu birim, sağlık tesislerindeki hizmet bedellerinin zamanında fatura edilmesini sağlayarak hizmet karşılığının alınmasını ve sunulan hizmet kalitesinin artırılmasını amaçlar.