Yoğun Bakım
19 Ekim 2023

  • Yoğun bakım, hastaların yaşamsal fonksiyonlarını desteklemek, izlemek ve gerektiğinde acil müdahalelerde bulunmak için tasarlanmış bir tıbbi birimdir.

  • Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), genellikle cerrahi sonrası, ciddi travma, organ yetmezliği, yoğun enfeksiyonlar ve diğer yaşamı tehdit eden durumlar gibi kritik hastaları kabul eder.

  • Bu birimlerde yoğun bakım uzmanları, hemşireler ve diğer tıbbi personel hastaların durumlarını yakından izler, entübasyon, mekanik ventilasyon, sıvı tedavileri ve ilaç yönetimi gibi tedavileri uygular.

  • Yoğun bakım, hayati organların fonksiyonlarını destekleyerek ve sıkı tıbbi gözlemle hastanın iyileşme şansını artırabilir.

  • Yoğun bakım hastaları genellikle bilincini kaybetmiş veya ciddi şekilde hastalanmış kişilerdir ve bu birimlerde 24 saat boyunca özel dikkat ve bakım alırlar.

  • Yoğun bakım, yaşam kurtarma, organ fonksiyonlarını destekleme ve hastanın daha stabil hale gelmesine yardımcı olma amaçlarına hizmet eder.