Tanı Üniteleri
02 Şubat 2022

Laboratuarlar
Acil Laboratuvar
Biyokimya
Mikrobiyoloji
Pataloji

Endoskopi Ünitesi


Sistoskopi
Gastroskopiklonoskopi
Bronkoskopi

Lokal Girişim Ünitesi


Görüntüleme Hizmetleri


MR
Tomografi
Ultrasonografi
Renkli Doppler Ultrasonografi
Mamografi

Eforlu EKG
Holter
EEG
EMG
EKO
Solunum Fonksiyon Testi
Alerji Testi
Bilgisayarlı Göz muayenesi
Odyoloji