Hastanemiz
09 Mayıs 2024

SİLİFKE DEVLET HASTANESİ’NİN TARİHÇESİ

    Hastanemiz, 1938 yılında Silifke merkezde bulunan Eski Başhekimlik binasının olduğu yerde hizmet vermeye başlamıştır.  Zaman içerisinde ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle eski başhekimlik yanında bulunan hali hazırdaki taş bina devlet vatandaş işbirliği ile 1961 yılında yapılarak hizmete sunulmuştur.

    1988 yılında ek binaya başlanmış olup 1993 yılında tamamlanmıştır. Hastanemiz kurumların birleşmesiyle 2007 yılında hastane hizmet alanlarının çok geniş bir bölgeye yayılması nedeniyle Verem Savaş Dispanseri, 1. No’lu Sağlık Ocağı, Grup Başkanlığı binalarını alarak hizmetine devam etmiştir.

    Yine 2006 yılının sonunda hastanemiz, hekim seçme hakkı veren hastaneler içerisine girerek 2007 yılında bu konuda önemli adımlar atılmıştır.

    Yeni hizmet binamızda(şu anda kullanılan binamız) 06.05.2013 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.

    Yıllık 600 bini aşkın poliklinik başvuru sayısı, 230 yatak kapasitesi,155 hasta oda sayısı (101 tek kişilik, 50 çift kişilik),9 aktif ameliyathane,25 erişkin yoğun bakım yatak sayısı( 2.Basamak 19 yatak , 3. Basamak 6 Yoğun Bakım Yatağı olmak üzere),4 Yeni Doğan Yoğun Bakım Yatak sayısı, görüntüleme hizmetleri,  laboratuvarları ile hastanemiz hizmet vermektedir.

Silifke Devlet Hastanesi Tanıtım Kitapçık
Tıklayınız

DEĞERLERİMİZ

ETİK:Hastalarımızın başarılı tedavisi önceliğimizdir. Bu kapsamda; 

Hastane Yönetimi Ve Tüm Çalışanlar Olarak;

•      Hastaya ve hasta haklarına saygılı olmak

•      Mesleki ve bilimsel sorumluluk taşımak

•      Görevimizi yerine getirirken dil, din, mezhep, ırk, yaş, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrılıklarından etkilenmemek

•      İşini doğru ve severek yapmak, kurumu sahiplenmek

•      Kendini geliştirmek için çalışmak

•      Şikâyet ve önerileri dinlemek, çözüm üretmek

•      Verdiği sözleri tutmak, ahde vefa duygusuna sahip olmak

•      Kurumun güven ve itibarını sarsan davranışlardan kaçınmak esastır.

Sunduğumuz Sağlık Hizmeti Yönünden;

•      Ulusal ve Uluslararası hukuka uygun çalışmak

•      Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması için çalışmak

•      Kadın çalışanlarımız başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak

•      Hastanenin vizyon ve misyonuna uygun hareket etmek esastır.

GÜVEN:Hastalarımızın kendilerini güvenerek emanet ettiği bir kurum olmak esastır.
YETKİNLİK:Sağlık hizmetlerimizi profesyonellerle vermek esastır.

   YENİLİKÇİ: Sağlık hizmetlerimizi en son teknoloji ile yeni yaklaşım ve uygulamalarla sunmak için çalışmak esastır