Evrak Kayıt
10 Mayıs 2024

Görev ve Sorumluluklar

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Genel Müdürlüğe gelen ve giden evrakların, kontrolü, taranması, kayıt ve havale edilmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
  3. Genel Müdürlüğe gelen önemli ve gizli mesajların usulüne uygun olarak Makama arz edilmesini sağlamak.
  4. Genel Müdürlüğe gelen evrakların kayda alınması, havalesi ve ilgililere teslim edilmesi ile ilgili faaliyetlerin düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.