İstatistik
10 Mayıs 2024

İstatistik Birimi

 

Görev Amacı:

Hastanede yapılan çalışmalara ait verileri düzenli olarak toplayarak istatistiki çalışmaları yapar.

Temel İş ve Sorumluluklar:

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar.

Günlük olarak; Akut Bağırsak Enfeksiyonları Girişi ve Yabancı uyruklu (Suriye,Irak)Hasta verilerini düzenler ve gönderir.

AYLIK OLARAK;

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE;

-İntihar Girişimi İstatistikleri Formu

-Hıv Testi Formu

-Anne Ölüm Kayıt Bildirim Formu

-Bebek Ölüm Kayıt Bildirim Formu

-Form 013 Formu (Ana Çocuk Sağlığı Program Çalışmaları)

-Form 018/B Formu

-Form 017/C Formu

-Kuduz Formu

-Akrep Formu

-Ketem Dışı Yapılan İşlemler Bilgi Formu’nu düzenler ve gönderir.

KAMU HASTANELERİ HİZMET BAŞKANLIĞI;

-Suriye’li Hasta Verileri Formu -Irak’lı Hasta Verileri Formu’nu düzenler ve gönderir.

TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri) modülüne aşağıda belirtilen veri girişlerini düzenler.

-Bina -Hizmetler -Acil Hizmetleri -Ameliyathane -Personel -Görüntüleme Cihazları - Diğer Tıbbi Cihazlar -Kan Hizmetleri -Ana Dal Poliklinik -Yan Dal Poliklinik- Yoğun Bakım -Evde Sağlık Hizmetleri.

Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Formu Takip (Günlük), Kimliksiz Hasta verilerini düzenler ve takibini yapar.

İstatistik arşivi yapar.

Amiri tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Yetkiler:

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.Mersin İl Sağlık Müdürlüğü SÜREÇ MODELLEME ÇALIŞMASI  

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI