Kalite Yönetimi ve Verimlilik Birimi
10 Mayıs 2024

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
BURÇİN SÜMBÜL

KALİTE ÇALIŞANLARI
CEYDA TAŞ DOĞAN -ŞEHNAZ ŞAHİNCİ 


SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
- Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. 
- Öz değerlendirmeleri yönetir.
- İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
- Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
- Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
- SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
- Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
- SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.


Hastanemizde KALİTE VE VERİMLİLİK BİRİMİ olarak 6. katta yer almaktadır. Dahili telefon no: 6015