Sağlık Kurulu
10 Mayıs 2024

Sağlık Kurulumuz  giriş katında poliklinik alanında hizmet vermektedir. Engelli Raporu, TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) Raporu ve Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu için  başvurular alınmaktadır.

 • Sağlık Kurulu Raporu için kayıt işlemlerimiz hafta içi her gün 08:30-12:00  13:30-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır
 • Kayıt için önceliklikle MHRS Sistemi üzerinden ya da 182’yi arayarak Sağlık Kurulumuzun ilgili bölümünden randevu alınması gerekmektedir.
 • Muayeneler 09:00- 12:00 13:30-16:00 saatleri arasındadır.
 • Sağlık Kurulu Raporu talebi olan hastalarımızın kendisinin bizzat veya yasal vasisi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.
 • Kişilerin fotoğrafı kayıt esnasında elektronik ortamda kayıt personelimiz tarafından çekilecek olup başvuru sahibinin vesikalık fotoğraf getirmesine gerek yoktur.
 • Yeni düzenlemeyle birlikte Engelli ve Durum Bildirir Sağlık Raporlarının işlemleri başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde tamamlanmalıdır. 
 • Tüm muayeneleri tamamlanan formlar ve yapılan tahlil-tetkikler Sağlık Kurulu Birimine teslim edilir.
 • Müraacaat formları ve diğer evraklarını teslim etmeyen kişilere “Sağlık Kurulu Raporu” düzenlenmez.
 • Teslim edilen formların kontrolü Sağlık Kurulu Sekreteryası tarafından yapılır ve her hangi bir eksiklik yoksa, kişiye değerlendirmesinin yapılacağı heyet günü ve saati sözlü olarak bildirilir.
 • Bildirilen heyet günü ve saatinde heyet toplantı odası önünde bulunmak zorunludur.
 • Çağrıldığı halde heyete gelmeyen kişilerin sağlık raporları düzenlenememektedir.
 • Bireysel başvuru sonucu düzenlenen tüm rapor sonuçları, kişinin kendisine ya da birinci derece yakınlarına verilmektedir. Kişiler isterlerse “ e-Devlet” sisteminden de raporlarını alabilmektedir. Mahkeme ya da Kolluk Kuvvetleri aracılıgıyla resmi yazı ile yapılan başvurularda ise ilgili rapor gelen yazıda belirtilen Kuruma hastanemiz tarafından gönderilmektedir.
 • Sağlık Kurulu rapor süreleri ve değerlendirme kriterleri ilgili yönetmelikler çerçevesinde Sağlık Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.
 • Sağlık Kurulu Raporlarına yapılan itirazlar “İl Sağlık Müdürlüğü’ne” yapılmakta ve değerlendirilmektedir. 

 

Hastanemiz Sağlık Kurulunda Verilen Raporlar

 • Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları
 • Erişkinler için Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu
 • Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu
 • Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu
 • TSK (Türk Silahli Kuvvetleri)  Sağlık Kurulu Raporları
 • Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları
 • SGK Maluliyet Raporları
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğindeki Raporlar

 

Sağlık Kurulu 182 MHRS’ den Randevu ile Başvurular

 • Engelli Haklarından Faydalanmak isteyenler
 • Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu İsteyenler
 • Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu İsteyenler
 • Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu İsteyenler
 • İşe giriş, Güvenlik Belgesi, Huzur Evi, Silah Ruhsatı, Okul kayıt vb. Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu isteyeneler
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Raporları ( Yoklama Eri, Yeni atanan subay/astsubay uzman er/erbaş, Periyodik Muayene, Sözleşme Yenileme vb.)

 

Sağlık Kurulu Randevusuz Başvurular;

 • İl Sağlık Müdürlüklerinden Gelen Engelli-ÇÖZGER İtiraz Raporları
 • İl Sağlık Müdürlüklerinden Gelen Türk Silahlı Kuvvetleri İtiraz Raporları
 • İl Sağlık Müdürlüklerinden Gelen Durum Bildirir Sağlık Kurulu itiraz Raporlar
 • Mahkeme tarafından gönderilen ve Kolluk Kuvvetleriyle birlikte gelen rapor başvuruları (Vasi tayini, Evlilik, Yaş Tespiti vb.)

 

Engelli Sağlık Kurulu Raporları İçin Gerekli Evraklar

 • Başvuru formu (hastane sağlık kurulu müracaat görevlisi tarafından verilmektedir)
 • T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Kartı.
 • Varsa hastalıklarına dair tıbbi belgeler (Epikriz, Patoloji, MR(Emar), kullandığı ilaçların dökümü (Eczaneden) vb.) varsa daha önce aldığı engelli sağlık kurulu raporu fotokopisi.

 

Terör, Kaza ve Yaralanmaya bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları İçin Gerekli Evraklar

 • Resmi yazı ( Mahkeme ya da ilgili sigorta şirketinden)
 • T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Kartı.
 • Terör/kaza/yaralanmaya ilişkin belgelerler (Kaza tespit tutanağı vb. Olay gününe ait muayene kayıtları)
 • Hastalıklarına dair tıbbi belgeler

 

Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları Kapsamı ve Gerekli Evraklar:

 • Vasi Tayini (Mahkemeden resmi yazı ile müracaat edilir)
 • Malulen Emeklilik (Sosyal Güvenlik Kurumundan resmi yazı ile müracaat edilir.)
 • Yaş Tespiti (Mahkemeden veya Nüfus Müdürlüğü’nden resmi yazı ile müracaat edilir)
 • Emniyet Müdürlüğü Durum Dilim Belirtir Sağlık Kurulu Raporu (Kurumdan resmi yazı ile müracaat edilir)
 • Halen Bulunduğu Görevi Yapıp Yapamayacağı Hk. (Çalıştığı kurumdan resmi yazı ile müracaat edilir)
 • Her türlü işe giriş raporları
 • Silahlı-Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olur raporları
 • Vasi Kararı Raporları
 • Silah taşıma-bulundurma ruhsatı raporları
 • Evlat Edinme-Koruyucu Aile Olur Raporları
 • Huzur Evi-Bakım Evine Giriş Raporları
 • Yurt Dışı Çıkış Raporları
 • Üniversite ve Yurt Kaydı İçin İstenilen Raporlar
 • Vatandaşlık Hk (Nüfus Müdürlüğü’nden resmi yazı ile müracaat edilir)
 • Memurluk Hk.
 • İnfaz Koruma Memuru Raporları
 • Atama-Tayine Esas Durum Bildirir Raporu vb.

 

*Gerekli Evraklar; 

 • Müracaat isteğine göre resmi yazı veya başvuru formu.
 • T.C. Kimlik Numaralı Kimlik
 • Varsa hastalılarına dair tıbbi belgeler (Epikriz, patoloji, MR(Emar), kullandığı ilaçların dökümü (Eczaneden) vb.)

      

TSK Sağlık Kurulu Raporları İçin Gerekli Evraklar

 • Sevk Evrakı /Resmi yazı.
 • T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Kartı.
 • Varsa hastalılarına dair tıbbi belgeler (Epikriz, patoloji, MR(Emar), kullandığı ilaçların dökümü (Eczaneden) vb.)

       

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu İçin Gerekli Evraklar

 • Başvuru formu (hastane sağlık kurulu müracaat görevlisi tarafından verilmektedir),
 • T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Kartı.
 • Varsa hastalılarına dair tıbbi belgeler (Epikriz, genetik testi, patoloji raporu kullandığı ilaçların dökümü (Eczaneden) vb.
 • Çocuğa bakım veren kişi olan velisi, vasisi ya da bakmakla yetkilendirilmiş kişilerle birlikte müracaatı alınmaktadır.