Endoskopi Ünitesi
10 Mayıs 2024

WhatsApp Image 2018-05-24 at 14.31.48.jpegEndoskopi Ünitesi
Gastroduodenoskopi
Kolonoskopi
Rektoskopi

Kliniğimizde;

 • Özofagus(Yemek borusu)
 • Mide
 • İnce Barsak
 • Kalın Barsak
 • Karaciğer
 • Safra Kesesi
 • Safra Yolları
 • Pankreas hastalıklarının tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Yapılan tetkikler;

 • Endoskopi
 • Kolonoskopi
 • Fleksibl rektosigmoidoskopi
 • ERCP (Yakın zamanda açılması planlanmaktadır.)
 • USG eşliğinde karaciğer biyopsisi

Kliniğimizin Endoskopi Ünitesinde yıllık ortalama 750 adet ERCP, 1500 adet Kolonoskopi, 2500 adet Özofagogastroduodenoskopi  işlemi yapılması ön görülmektedir.

 

   GASTROENTEROLOJİ SERVİSİ

Gastroenteroloji Servisi hastane binasının 4. katında, Dahili Servis içerisinde bulunmaktadır. Yatan hasta bölümünde 18 hasta yatağının olduğu hasta odaları, hemşire deski, hemşire odaları bulunmaktadır.

 

  ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

Tanısal ve terapötik girişimsel endoskopik işlemlerin yapıldığı kliniğimizin endoskopi ünitesi poliklinik binasının B1 katında yer almakta, içerisinde işlemlerinin yapıldığı işlem odaları, işlem sonrası derlenme odası, cihaz yıkama odası, çalışan dinlenme odası, hemşire giyinme odası, tuvaletler ve kayıt deski bulunmaktadır. Endoskopi ünitemizde işlemler, çoğunlukla anestezisiz yapılmakla birlikte her ay belirlenen 2 gün anestezili de yapılabilmektedir.

 

Tanısal ve terapötik endoskopik/kolonoskopik işlemler;

 • Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması
 • Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) açılması
 • Obezitenin endoskopik tedavisi (Mide balonu ve botoks uygulanması)
 • Özofagus varislerinde band ligasyonu, skleroterapi
 • Sindirim sistemi benign ve malign darlıklarında balon dilatasyonu ve stent uygulanması
 • Gastrik varislerde siyanoakrilat tedavisi
 • Kanayan lezyonlarda skleroterapi
 • Polipektomi
 • Hemoklip uygulanması
 • Akalazya tedavisi (Balon dilatasyonu ve botoks uygulanması)

 

ERCP işleminde;

 • Safra ve pankreatik kanalların görüntülenmesi
 • Koledoka EST (endoskopik sfinkterotomi) yapılması
 • Koledoktan taş çıkarılması,
 • Safra kanalı darlıklarında stent yerleştirilmesi
 • Safra kanalı darlıklarınının balon ile dilatasyonu
 • Nazobiliyer stent takılması
 • Safra yolları ile ilişkili karaciğer kist hidatiğinin endoskopik tedavisi
 • Pankreas kistlerinin endoskopik tedavisi
 • Safra kesesi ameliyatı sonrasında gelişebilen safra kaçaklarının ve safra yolları yaralanmalarının endoskopik tedavisi
 • Pankreas hastalıklarından bir kısmının endoskopik tedavisi