Biyomedikal Mühendisliği
10 Mayıs 2024

 Hastanemizde cihazların kontrolü, kalibrasyonu, bakım ve onarımını yaparak, teknik olarak ortaya çıkan sorunları çözdüğü ya da çıkabilecek sorunları engelleyerek hizmetin sürekliliğini sağladığı için önemlidir.

Temel İş ve Sorumluluklar:

1) Kuruma alınması düşünülen tıbbi cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasında ve alınan tıbbi cihazların muayene kabulünde görüş verir. Garantili cihazların takibini sağlar. şartları karşılayan cihazların geçici kabulü yapılır. Uygun olmayan cihazlar ret edilir. Tüm işlemler bittikten sonra kabul edilen cihazlar için aşağıdaki işlemler uygulanır.

Klinik mühendislik hizmetleri birimi tarafından cihazın kaydı envantere girilir ve ÇKYS sisteminde cihaz bilgileri girilerek cihaza künye numarası atanır.

Künye numarası atanan cihazların tüm bilgilerinin saklı olduğu T.C. sağlık bakanlığının web sitesinden ulaşabileceğimiz bir barkot yapıştırılır. Bu barkodu herhangi bir telefon yada barkot okuyucu ile okuyarak internet üzerinden direkt olarak bilgilere ulaşılabilir.

Klinik mühendislik hizmetleri birimi cihazın girişini “klinik mühendislik hizmetleri birimi tıbbi cihaz envanteri” ne kaydeder.

Cihazın sicil kartı açılmış olur.

Yeni alınan medikal cihazlar garanti kapsamında oldukları için garanti süreleri boyunca cihazların tüm bakım işlemleri klinik mühendislik hizmetleri birimi gözetiminde ilgili firmanın yetkili elemanı tarafından yapılır. Bakımdan sonra firma tarafından “bakım raporu” düzenlenerek klinik mühendislik hizmetleri birimine teslim edilir.

2) Kullanılmakta olan tıbbi cihazların periyodik olarak kalibrasyonu ile bu cihazların koruyucu bakım ve onarımını yapar ya da yaptırır.

Klinik mühendislik hizmetleri birimi olarak her yıl ocak ayında, periyodik bakım yapılması gereken tüm medikal cihazlar için yıllık bakım planı hazırlar. Bakım planına dahil edilecek cihazlar ve bakım periyotları belirlerken kalite standartları ve üretici tavsiyeleri ve kullanım sıklığı referans olarak alınır. Biyomedikal klinik mühendislik birimi periyodik bakımlarını yapmak ya da yaptırmak ile yükümlü ve yetkilidir. Klinik mühendislik birimi tarafından medikal cihazların bakım periyotları yıllık bakım planıyla takip edilir. Yıllık bakım planında aylık olarak bakım yapılacak cihazlar belirlenir. Cihazların servis sözleşmeleri olup olmadığı değerlendirilerek kişi, zaman, yer planlaması yapılır. Biyomedikal klinik mühendislik birimi her yıl ocak ayında kalibrasyona tabi cihazların tümünün koruyucu bakım ve kalibrasyon ölçümleri programına alınması sağlık kuruluşlarında cihaz sayısı çok fazla olduğundan mümkün olmaktadır. Bu sebeple her bir cihaz;

Özelliğine ve fonksiyonuna,

Klinik uygulamalarına koruyucu bakım ve kalibrasyon önemine,

Risklerine,

Geçmişteki kaza ve vakalara göre değerlendirilerek kalibrasyon planına alınıp,
takip edebilmek için “tıbbi cihaz teslim formu” ile takip uygulaması bulunmaktadır. Sağlık tesislerin alan genişliği ve birden fazla giriş- çıkış kontrolü mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda sağlık tesislerinde giriş- çıkışlarda kontrollerinin güvenlik birimince yapılması gerekmektedir. Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi bilgisi dışında her ne sebeple tıbbi cihaz çıkışı olduğu tespit edilmesi halinde ilgili güvenlik personeli hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Arıza tespit, onarım, kalibrasyon vb. sebeplerden dolayı hastane dışında çıkması gereken medikal cihazların için de Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından “tıbbi cihaz teslim formu” düzenlenir. Cihazın hastaneye geri dönüşünün kabulü Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından gerçekleştirilir. Aynı şekilde fuar, kongre vb. sebeplerden dolayı hastane dışına çıkması gereken medikal cihazlar Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine yazı ile bildirirler ve “tıbbi cihaz teslim formu” düzenler.

Yetkiler: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.