Patoloji

Klinik Hakkında

Patoloji birimi, hastalıkların teşhis edildiği ve incelendiği bir tıp dalıdır. Patologlar, hastaların biyopsi, doku örnekleri, hücre örnekleri ve kan örnekleri gibi materyallerini inceleyerek hastalıkların nedenlerini, türlerini ve yayılımını belirler. Bu birim, kanser teşhisi, enfeksiyon hastalıkları teşhisi, organ nakilleri için uygunluğun değerlendirilmesi ve otopsi gibi önemli görevleri yerine getirir. Patoloji birimi, klinik doktorlara tanı ve tedavi konusunda kritik bilgiler sunar, böylece hastaların uygun tedaviyi almasını sağlar.

19 Ekim 2023