Mikrobiyoloji

Klinik Hakkında

Mikrobiyoloji birimi, mikroorganizmaları (bakteri, virüs, mantar, parazit) inceleyen ve bu organizmaların sağlıkla ilişkisini araştıran bir tıp birimidir. Mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi gibi konularda önemli bir rol oynar. Aynı zamanda mikroorganizmaların yayılma yolları, antibiyotik duyarlılığı ve aşı geliştirme çalışmaları gibi alanlarda araştırma yapar. Mikrobiyoloji birimi, hastalık etmenlerini tanımak, enfeksiyonların yayılmasını kontrol etmek ve toplum sağlığını korumak için önemlidir.

19 Ekim 2023