SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Mersin İlSağlık Müdürlüğü
SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Organizasyon Şeması

Güncelleme Tarihi: 13/12/20181-Sorumluluk ve yetkiler görev tanımlarında açıklanmıştır.

2-Her başlığın altındaki birimler yatay ve/veya dikey koordinasyon ve entegrasyon halindedir.

3-Tüm birimler Hastanedeki diğer meslek grupları ve birimlerle yatay entegrasyon– koordinasyon halindedir.

4-Hastanemizin organizasyon yapısı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği kapsamındadır.

5-TKHK DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (06:12.2013 ) gereği, Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu / İdari Sorumlu), Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip ve Diş Tabibi ile Eczacı, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Tıbbi Teknolog, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Perfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Dil ve Konuşma Terapisti ve Başhekimlik bünyesinde çalışan diğer personelin Disiplin amiri Başhekimdir. İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mimar ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personelin Disiplin Amiri İdari ve Mali Hizmetler Müdürüdür. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personelin Disiplin Amiri Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüdür.