SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Mersin İlSağlık Müdürlüğü
SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tesis Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 23/05/2018

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİBAŞKAN
Bilal PÜSKÜL
İdari Hizmetler Yöneticisi


SEKRETERYA
Burçin SÜMBÜL
Kalite Yönetim Direktörü


ÜYE
Uzm.Dr. Mustafa UĞUZ
Tıbbi Hizmet Yöneticisi


ÜYE
Sabriye SELVİ
Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi


ÜYE
Kürşat GÜNGÖR
Müdür Yardımcısı


ÜYE
Uğur DİBEK
Acil Durum ve Afet Sorumlusu 


ÜYE
Zafer KOÇAK
Elektrik-Elektronik Mühendisi 


ÜYE
Abdullah BOZOĞLU
Otelcilik Birim Sorumlusu


ÜYE
Fatih DÖNER
Tıbbi Cihaz ve Malzeme Sorumlusu


ÜYE
Fatma GEDİKLİ
Atık Birim Sorumlusu

AMAÇ: Silifke Devlet Hastanesi’nde etkin olarak denetim ve kontrolün sağlanması, önem ifade eden kritik bölgelerde oluşabilecek risk ve tehlikelerin önlenmesi ve güvenlik faaliyetlerinin doğru olarak planlanması için yöntem belirlemektir.


KOMİTENİN ASGARİ GÖREV TANIMI:

1. Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
2. Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,
3. Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,
4. Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,
5. Atık yönetimi çalışmaları,
6. Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,
   7. Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.

Komite 3 ayda bir toplanmalıdır. 2018 yılında Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında toplanması planlanmaktadır.

Kayıtlar: Alınan tüm  kararlar  ve  faaliyetler  Toplantı Tutanağına kaydedilir.