SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Mersin İlSağlık Müdürlüğü
SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 23/05/2018

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ


BAŞKAN
Uzm.Dr. Mustafa UĞUZ
Tıbbi Hizmet Yöneticisi

SEKRETERYA
Burçin SÜMBÜL
Kalite Yönetim Direktörü

ÜYE
Bilal PÜSKÜL
İdari Hizmetler Yöneticisi

ÜYE
Sabriye SELVİ
Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

ÜYE
Op.Dr.Erdil TOPÇU
Cerrahi Branş Uzmanı

ÜYE
Uzm.Dr. Ruşen DEDE
Mik. Laboratuar Branş Uzmanı

ÜYE
Uzm.Dr.Evren UYGUNGÜL
Acil Uzman Hekimi

ÜYE
Uzm.Dr.Mehmet Ali ÇAY
Anestezi Uzman Hekimi

ÜYE
Abdullah BOZOĞLU
Otelcilik Birim Sorumlusu

ÜYE
Rukiye MENDİL
Hemovijilans Hemşiresi

ÜYE
Zeynep GÜCCÜK
Eczacı

ÜYE
Selcen ŞAHİN
Enfeksiyon Hemşiresi

ÜYE
Fatih DÖNER
Tbbi Cihaz ve Malzeme Yön. Sorumlusu

        AMAÇ: Silifke Devlet Hastanesi’nde  hizmet alan hastalarımızın müracaatlarından taburcu oluncaya kadar geçirdikleri süreçte her türlü güvenliklerinin sağlanması sağlıklarına  zarar verecek risklerden korunması  güvenilir kaliteli huzurlu yaşam ve çalışma ortamı yaratmak için gerekli koşulları oluşturmayı kapsar.


KOMİTENİN ASGARİ GÖREV TANIMI:
1. Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
2. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
3. Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,
4.Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
5. Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
6. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
7.Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
8. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,
9.Hasta mahremiyetinin sağlanması,
10.Hastaların güvenli transferi
11.Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi,
12.Bilgi güvenliğinin sağlanması,
13.Enfeksiyonların önlenmesi,
14.Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması  konularını kapsar.

Komite 3 ayda bir toplanmalıdır. 2018 yılında Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında toplanması planlanmaktadır.

Kayıtlar: Alınan tüm  kararlar  ve  faaliyetler  Toplantı Tutanağına kaydedilir.