SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Mersin İlSağlık Müdürlüğü
SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Komitesi

Güncelleme Tarihi: 23/05/2018

EĞİTİM KOMİTESİ

BAŞKAN
Sabriye SELVİ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

SEKRETERYA
Sebahat ERGİL
Eğitim Hemşiresi

ÜYE
Uzm.Dr. Mustafa UĞUZ
Tıbbi Hizmet Yöneticisi

ÜYE
Kürşat GÜNGÖR
Müdür Yardımcısı

ÜYE
Burçin SÜMBÜL
Kalite Yönetim Direktörü

ÜYE
Adem ARI
Psikolog

ÜYE
Selcen ŞAHİN
Enfeksiyon Hemşiresi

ÜYE
Fatma GEDİKLİ
Atık Birim Sorumlusu

ÜYE
Meryem UYSAL
Stajer Öğrenci Eğitim Sorumlusu

AMAÇ: Silifke Devlet Hastanesi’nde personel ve hastalarımızın eğitim faaliyetlerine yönelik uygulamaların planlanması ve işlerliğine yönelik kontrolün yapılması konularında faaliyet gösteren Eğitim Komitesinin çalışma esaslarını açıklamaktır.
KOMİTENİN ASGARİ GÖREV TANIMI
1. Hizmet kalite standartları eğitimi,
2. Hizmet içi eğitimler,
3. Uyum eğitimleri,,
  4. Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

Komite 3 ayda bir toplanmalıdır. 2018 yılında Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında toplanması planlanmaktadır.

Kayıtlar: Alınan tüm  kararlar  ve  faaliyetler  Toplantı Tutanağına kaydedilir.